Tuesday, December 18, 2007

Kata Kata Ulama Nusantara "Allah tanpa Bertempat"

1--Syaikh Abdul Samad Al Palembangi

Syaikh Abdul Samad Al Palembangi (wafat 1206h) dalam kitabnya yang masyur iaitu Hidayah Al Salikin menyebut"Maha Suci Allah Taala daripada berpindah dan bergerak dan mengambil tempat dan bertempat yang tertentu pada satu benua dan berpihak pada yang tertentu"

*Rujuk SyaikhAbdul Samad Al Palembangi :Hidayah Al Salikin halaman 17

2--Syaikh Abdul Kadir Al Mandili rahimahullah

Syaikh Abd Al Qadir bin Abd Mutallib Al Mandili ,salah seorang ulama melayu yang terkenal di Mekah dalam kitabnya Syarah Aqidah Thohawiyah yang berjudul ' Perisai Bagi Sekelian Mukallaf ' menyebut "Akan bahawasanya Allah Taala menjadikan Arasy dan Kursi dan lain keduanya kerana tiada berhajat padanya.

Rujuk Syaikh Abdul Kadir Al MAndili ,Perisai Bagi Sekelian Mukallaf ,HAlaman 90 MAtba`ah Al Anwar ,Mesir

3--Syaikh Daud bin Abdullah Al Fathani rahimahullah

Begitu juga dengan Syaikh Daud bin Abdullah Al Fathani (wafat (1265/1297H)
salah seorang ulama Melayu yang terbilang menyebut dalam kitabnya Al Jawahir Al Saniyah :
"Dan tiada Allah itu pada tempat dan tiada Dia diatas dan tiada Dia dibawah dan tiada Allah di kanan dan tiada di kiri dan tiada pada hadapan dan tiada di belakang kerana adalah sekaliannya melainkan jirim(jisim)

rujuk Syaikh Abdullah Al Fathani :Al Jawahir Al Saniah halaman 6,MAtba`ah Al Nahdi,Thailand

nota dari penulis-
Penulis turut menyenaraikan ulama melayu nusantara bagi mebuktikan bahawa apayang dikatakan disini telah lama dinyatakan oleh ulama Melayu dahulu,selain itu penulis juga mahu membuktikan bahawa ilmu ulama melayu dahulu bukanlah seperti yang disangka oleh sestengah pihak .Pihak pihak ini sering mendakwa bahawa dengan mempelajari kitab kitab tua ini ,ilmu kita tidak akan sampai kemana .Bagi mereke(wahabi) mempelajari kitab2 tua itu berfikiran beku dan jumud!Semoga Allah meredhai Ulama Nusantara ini dngan ilmu ilmu mereka.

Rujukan :
Allah Wujud Tanpa Bertempat
(I`ktikad Ahl Sunnah Sejati)
Ustaz Abdullah Mustaqim


jihadwahabi.blogspot.com

Terima Kasih untuk Abu Lehyah atas sumber yang menarik

No comments: