Sunday, December 16, 2007

Imam AsSuyuti dan Imam Syafie Mengkafirkan Wahabi Mujassimah?

Assalamualaikum,

Akidah yang sohih ialah penentu sahnya ibadah kita.Perkara ini amat penting kerana akidah ialah perkara pokok yang perlu kita pelihara supaya tidak mudah mensyirikkan Allah atau menyamakan ianya dengan makhluk.

Ini berbeza dengan wahabi yang setiap hari membidaahkan serta mengkafirkan umat Islam kerana tidak berakidah seperti agama mereka.Sehinggakan ulama ulama Islam muktabar juga mereka kafirkan ,apatah lagi umat Islam .Ketahuilah bahawa akidah Asyairah adalah akidah Ahl sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan sebahagian besar umat Islam didunia.

Ingatlah bahawa apabila kita menetapkan tempat duduk bagi Allah serta menetapkan anggota baginya adalah digolongkan dalam golongan mujassimah.Perkara ini amat serius kerana mereka (wahabi) akan juga memesongkan umat Islam yang lain.Kali ini saya nukilkan bukti dari kitab imam Assuyuti yang mengkafirkan mereka yang berpegang kepada akidah Allah berjisim(bertempat)
Telah menukil imam suyuti dalam kitab Ashbah wa annazoir---

Terjemahan--"Berkata imam Syafii, tidak boleh mengkafirkan seseorang selagi mana ia ahl kiblat (orang islam) Kecuali golongan (mujassimah) yang menjisimkan Allah dan orang yang mengingkar ilmu Juz`iyat .

Berkata setengah ulama,perkara bidah terdapat beberapa bahagian,

Pertama-Sesuatu yang perlu kita kafirkan secara qatie sperti seseorang yang yang menuduh Aisyah RA berzina(qazaf)
dan orang yang ingkar akan ilmu juz`iyat.Dan orang yang ingkar tentang kembalinya jasad (al hasyarat/kiamat)

Dan golongan mujassimah dan orang yang berkata Alam ini tiada pencipta (atheis)...."Jelas disini kita tahu bahwa hukum orang yang menjisimkan Allah itu sebenarnya terkeluar dari akidah Islam.Mengapa kita mahu perdebatkan hal ini lagi ?Hukum sudah jelas dihadapan mata.Terlalu banyak bukti ulama-ulama muktabar yang mengkafirkan akidah mujassimah.Tetapi wahabi-wahabi di Malaysia seperti Asri Zainal Abidin dan Rasul Dahri masih tetap dengan akidah ini dan terus menyesatkan umat Islam .Berdoalah semoga wahabi yang beriktiqad seperti ini diberi hidayah Islam oleh Allah.Amin

Wassalam

jihadwahabi.blogspot.com

sila rujuk

kitab Ashbah Wa Annazoir,cetakan Darul Kutub al Ilmiyah beirut,Jilid ke 2 , muka surat 441.

2 comments:

ibnu said...

assalamu'alaikum, kaum muslimin yg smg dirahmati Allah...

tilik uraian tentang W A H H A B I

L A N G S U N G DARI

ULAMA' W A H H A B I SENDIRI...


DI http://abusalma.wordpress.com/2008/01/04/ada-apa-dengan-“wahhabi”/SELAMAT BELAJAR ISLAM,

INILAH HAKIKAT ISLAM AKHIR ZAMAN YANG BERPECAH BELAH,
MAKA HANYA YANG BERPEGANG TEGUH KEPADA APA YANG RASULULLAH SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM DAN PARA SAHABAT BELIAU SAJA YANG AKAN DAPAT MENYATUKAN UMMAT MUSLIM.
YAKINLAH.

wassalamu'alaikum...

WAHBASH said...

Wat apee aku nak amik dari ulama Wahabi.Aku ikut ulama salaf mcm imam syafii.PAtutle wahabi sesat.Taklid bute upenye